Hvad koster det?

Når man går til spejder, vil der også være nogle udgifter, nedenfor er nogle af dem:

Kontingentet:

 • Er på 300 kr. pr. barn pr. kvartal (jan/mar, apr/jun, jul/sep, okt/dec)
 • Det betales forud for næste kvartal
 • Udsendes automatisk som Girokort, og som kan tilmeldes BetalingsService
 • Der gives ikke søskende-rabat.
 • Der gives ikke nedslag i kontingentet, hvis møder ikke kan afholdes f.eks. på grund af lederes sygdom, at du selv kun kan deltage hver anden uge, osv.

Kontingentet dækker i hovedtræk vores faste udgifter på følgende måde:

 • Medlemskab af korpset (KFUM-spejderne i Danmark) – ca. 50 %
 • Faste udgifter til vand, varme, strøm mv. til vores egne hytte – ca. 25 %
 • Indkøb af materialer til brug på møder mv. – ca. 25 %

Uniform:

Som medlem hos spejderne, skal du også anskaffe dig en spejderuniform. Uniformen er en vigtig del af vores dagligdag, da den bruges til diverse opbevaring, aktiviteter, og viser et fællesskab.

(PS. Ved indmeldelse modtager man et spejdertørklæde, som er en del af uniformen)

Weekender:

Der vil henover året blive afholdt 3-4 spejderweekender.

Deltagerpris for en spejderweekend ligger på 220 kr.

Sommerlejr:

Er der bemanding til det, holder vi en sommerlejr i sommerferien.

 • For Troppen og Senior, strækker det sig fra fredag til fredag.
 • For Ulvene strækker det sig fra mandag til fredag.
 • For Bæverne varer det 2-3 dage.

det kan afholdes på flere forskellige måder: i enheden, samlet som gruppe, specielle centertilbud, korpslejre, i nærområdet, eller længere væk som f.eks. Bornholm.

Udstyr

I 55nord.dk kan man købe en masse spændende spejderudstyr – og bruge massevis af penge.

Her kan du f.eks. købe den uniform, som alle medlemmer bruger.

Prisen for en ny uniform ligger omkring 595 kr. afhængigt af størrelsen.
Den relevante pris kan findes på 55nord.dk, som er den eneste forhandler af uniformer til KFUM-spejderne. Du skal anskaffe uniform ”hurtigst” muligt, hvilket vil sige gerne indenfor første ½ år. (PS. Ved indmeldelse modtager man et spejdertørklæde, som er en del af uniformen)

Vi anbefaler derudover, at man køber:

 • En SpejderCap.
 • En lomme- eller pandelygte.
 • En sangbog.
 • Et knobtov.
 • Sovepose + lagen.
 • Regntøj + gummistøvler.

Vi har en gang imellem fælles indkøb, spørg vores indkøbsansvarlige om nærmere info, eller læs mere i velkomstfolderen, som uddeles ved indmeldelse.