Enhederne

De forskellige aldersgrupper er inddelt i det vi kalder enheder. I alle enhederne kan man se vores fællesskab via vores uniformer som vi bærer på alle møder og spejder arrangementer.

Vi er udenfor når vejret er til det – så derfor skal man huske at have tøj med, til både vådt/tørt, samt varmt/koldt vejr.

Vores møder følger skolernes kalender, og vi holder ingen møder i skolernes ferie.

For at vi får mest muligt ud af den tid vi er der. Er det vigtigt at man kommer inden mødet starter, (Gerne 10 minutter før). Og hvis du bliver fulgt af forældre/søskende er de meget velkomne til at blive under hele mødet, og få lidt the og kaffe som er til rådighed under hele mødet.

Skulle der være et møde som du ikke kan deltage i, er det vigtigt at du melder afbud til en af dine ledere – senest 2 timer før spejdermødet!

Alle enhederne tager Jævnligt på weekendture, enten på telttur, eller i hytte.