Medlemskab

Når man bliver indmeldt i Ballerup Gruppe, skal vi bruge nogle praktiske oplysninger både om medlemmet, og forældrene. Dette er både af hensyn til helbred og evt. anvendelse af medicin, ved f.eks. overfølsomhed for dyr/madvare/natur mv. og for at sikre at vi ved hvilken af forældrene vi skal opkræve kontingent af, og hvordan vi kommer i kontakt.

Endvidere skal der tages stilling til, om der må tages billeder af medlemmet, som vi må anvende til “offentlig” brug, hvilket eventuelt vil sige på vores hjemmeside. Billeder sorteres meget nøje, så der vil aldrig komme billeder i “dumme” situationer.

Det er et lovmæssigt krav at vi skal spørge hvis dit ansigt vises, og som udgangs punkt skal du aktivt sige “ja” for at vi anvender billeder.

Ved indmeldelse forpligter man sig til at holde os opdateret angående ovenstående, og i forbindelse med betaling af kontingent til tiden. Grupperådet kan dog opsige et medlemskab, efter fælles beslutning. F.eks. ved udeblivelse af kontingent.

Som spejder skal man have en spejderuniform, som kendetegner vores fællesskab, og vi opfordrer til at denne købes hurtigst muligt.