Ballerup Gruppes historie

BALLERUP GRUPPE blev startet den 3. november 1959 af MOGENS SØRENSEN.

Han havde gennem mange år været spejder i København og følte det som sin pligt, da han flyttede til Ballerup, at lade kommunens drenge få lejlighed til at opleve det kammeratskab og herlige fritidsliv den grønne uniform giver. Mogens Sørensen fik startet en patrulje på 6 mand, og der blev holdt PR. kampagne, som blev udsendt fra korpskontoret.

Gruppen startede med møder i Menighedshuset på Kirstinelundsvej i 1959, hvor Mogens Sørensen havde fået en aftale med bestyrelsen for Menighedshuset, om nogle lokaler.

De første ulveunger, kom efter at have set en gratis filmforevisning i Ballerup Kino. Det var dog ikke alle møder som blev holdt her, da der ikke var meget plads, og der var derfor nogle som holdte det i deres hjem.

Der blev desuden afholdt utallige møder i Mogens Sørensens hjem på Nyvej 6, hvor døren altid var åben for spejdere og ulveunger.

Ved medlems opgørelse den 23. april 1960 bestod gruppen af en flok på 9 ulveunger og 21 spejdere, fordelt på 3 patruljer. I november samme år, fik Gruppen tildelt nogle kælderlokaler af kommunen, under ”Den gamle mølle” som fik navnet ”HULEN”.

På væggen i ”HULEN” blev der malet et vægmaleri fra ”Junglebogen” til brug på ulve møderne. Maleriet blev malet af Ebba Skov, som også boede på “møllen” sammen med sin mand, og to sønner Bjarne og Ole Skov.

Ved medlems opgørelse, den 23. april 1961, havde gruppen 2 ulveflokke, og 1 trop i alt 63 medlemmer.

I 1962 var gruppens medlemstal steget til 77 medlemmer, og det var tid til at tænke på mere plads, og i november sendte gruppen en ansøgning til kommunen, om at få stillet en grund til rådighed.

Ved medlems opgørelse, i 1964 var vi oppe på 116 medlemmer, og hvor vi var blevet til Hareskov divisions største gruppe. Denne størrelse kunne ”HULEN” naturligvis ikke klare, men vi var igen heldige.

Sct. Georgsgildet i Ballerup fik i 1964 overladt det gamle museum af Ballerup-Måløv sygekasse, og gildet hjalp os med nogle lokaler i den ene halvdel af huset. Uden disse lokaler ville det have været vanskeligt at huse de mange drenge.

I 1964, lykkes det gruppen at leje en grund af kommunen i udkanten af Ballerup, hvor man byggede gruppens kommende hytte ”Tillac”.

Hyttens byggeri, blev udført af frivillige forældre. Den økonomiske og store administrative opgave i projektet, stod købmand Gunner Møller for, og mens forældrene knoklede, blev der serveret mad og drikkevarer af Gunner Møllers kone, og i sommeren 1966, kunne man indvie Tillac.

Se mere på youtube under KFUM Ballerup….

balgr2

[Ulveunger foran den gamle stationsbygning i Ballerup, ca. 1961]

balgr3[Ulveunger i kælderlokalet under Møllen på Gl. Rådhusvej i 1961]