Spejderbevægelsens historie

Historien bag spejderbevægelsen – BP:

For at fortælle om spejderbevægelsens historie må man også fortælle om manden bag det hele, nemlig Robert Stephensen Smyth Baden-Powell også bedre kendt som BP.

Han blev født d. 22. februar 1857. Og var den 5 ud af en søskende flok på 7. Hans far var naturfosker og professor, hans mor var grandniece til Lord Nelson. Gennem hans barndom tog han tit på ture sammen med sin mor og sine brødre, hvor de fik sig en masse oplevelser og erfaringer. Og de lærte i en tidlig alder at tage hensyn og sætte ære og sandhed højt.

Baden-Powell’s interesse for naturen blev større da han gik i skole, og det var også her at han lærte sig selv at lave røgfri bål, og han kunne ligge og kigge på dyrelivet i timevis. Det var på dette tidspunkt, at han lærte at være kreativ, og brugte det på mange måder.

Efter skolen kom BP i Militæret, hvor han tilbragte halvdelen af sit liv. Han var flere gange i Afrika, hvor han lærte at komme tæt på dyr, og studere sine omgivelser, af de indfødte. Det han dog blev mest kendt for, var Marfekings befrielse, hvor han med sine 1500 soldater og ca. 3200 civilister holdte ud i 7 måneder, mod en mange gange større boerstyrkes belejring og stormløb (7500 soldater). Kun ved hjælp af snedighed og snarrådighed og ved at snyde fjenden, holdte han fjenden på afstand. Senere fik han også en medalje for, det dygtige arbejde. Her fandt han også ud af, at unge mennesker gerne vil leve op til et ansvar, hvis de fik det.

Da han kom hjem til England, og sluttede sin militær karriere, udviklede han spejder ideen, og i 1907 da han var blevet 50 år gammel, tog han 21 unge drenge med ud på en ø ved navn Brownsea Island ved Englands sydkyst for at afprøve sine ideer.

Lejren viste sig at være en succes, og det næste halve års tid brugte BP På at få samling på Ideen og skrive nogle hæfter (Scouting for boys) som bliv et hit, og blev hurtigt udsolgt.

Den 24. januar 1908 holdte BP sit første foredrag om spejdersporten, og på ingen tid voksede der patruljer op over alt i landet, med drenge som skulle afprøve BP´s ideer. Og i en alder af 51 år. Var hans drøm gået i opfyldelse: Spejderbevægelsen var begyndt.

Få år efter bliv BP udnævnt til Lord, af kongen, for sit spejder arbejde.

Spejderbevægelsen historie:

I 1907 samlede Baden-Powell 21 drenge med forskellige sociale baggrunde, og tog dem med på en uges lejr på øen Brownsea Island i Poole havn, Dorset, England, fra den 29. juli til den 9. august 1907, for at teste sine idéer. Han organiserede en metode, som nu er kendt som patruljesystemet, og er en del af spejdertræningen. Han lod drengene organisere sig selv i små grupper med en valgt patruljeleder.

Dette viste sig at være et hit, og den 24. januar 1908 holdte han sit første foredrag om spejdersporten….

Han byggede den internationale spejderbevægelse op om tre hovedprincipper:

  • Duty to self.
  • Duty to others.
  • Duty to God.

Programmet blev i starten kun fokuseret på drenge mellem 11 og 18 år, men som bevægelsen voksede, blev det ændret. Allerede i samme år 1908, blev den første anerkendte afdeling oversøisk oprettet på Gibraltar.

I 1909 blev det første spejderstævne, holdt på The Crystal Palace i London, tiltrækkede 10,000 drenge og en række piger.

I Danmark begyndte de første spejdere deres arbejde i en patrulje 1909, og i 1910 blev både KFUM/spejderne og Det danske Spejderkorps dannet. I samme år kom der også spejdere i Norge, Sverige, Argentina Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Indien, Malaya, Mexico, Holland, Rusland og USA.

Piger ville også være en del af spejderbevægelsen, stort set fra da den begyndte. Så i 1910 præsenterede Baden-Powell og hans søster Agnes Baden-Powell pigespejderbevægelsen for dem, en tilsvarende bevægelse for piger.

Behovet for ledertræning og programmer for rover, blev mere tydeligt, og de første programmer, var på plads sidst i 1910’erne. Samt de første træningslejre for tropsledere, som også blev holdt i London i 1910 og i Yorkshire i 1911. og her blev skovmærkeforløbet udviklet for at kunne træne de voksne til leder rollen.

I 1912 Var Baden-Powell på en sørejse, og her mødte han, og blev forelsket i Olave St. Clair Soames, som han giftede sig med, senere samme år.

I 1916 blev der for alvor sat gang i ulvearbejdet, og med hjælp fra Baden-Powells gode ven Rudyard Kipling og hans bog junglebogen. Var et nyt arbejdsstof i gang.

I 1919 blev Gilwell park, som ligger tæt på London, købt af en Skotsk rigmand som var en del af spejderbevægelsen. Han skænkede den til spejderforbundet, så de havde et sted til voksentræning og spejderlejr, samt skovmærkeløbet.

I 1920 stoppede BP´s søster, Agnes Baden-Powell som præsident for pigespejderne til fordel for BP´s kone, Olave Baden-Powell, som havde betegnelsen overhoved for pigespejderne (for England) siden 1918.

Den 11. Oktober 1921 Modtog Baden-Powell ridderkorset af Dannebrog, og i 1924 blev den 2. jamboree afholdt på Ermelundsletten, nord for København, hvor der var 6.000 deltagere med, deriblandt BP selv.

Ved den 3. jamboree i Liverpool i 1929 blev BP adlet til Lord, og hed herefter Lord Baden Powell of Gilwell.

I 1930 blev Olave Baden-Powell, udnævnt til overhoved for verdensspejderne.

I 1939 blev Baden-Powell indstillet til Nobels fredspris, hvor KFUM-Spejderne i Danmark og Det Danske Spejderkorps var blandt anbefalerne. Men da 2.verdenskrig netop bryder ud dette år, vælger Nobelkomiteen ikke at uddele prisen dette år.

Den 8. januar 1941 døde Lord Robert Stepensen Smyth Baden-Powell. i Kenya i en alder af 83 år. På gravstenen, blev der sat det internationale spejdertegn for ”jeg er gået hjem”. Og den 12. juni 1962 blev der rejst et mindesmærke for ham i Westminster Abbey i London. Lady Baden-Powell fortsatte sit spejderarbejde efter BP’s død, og indtil hendes død i 1977.

I 1990’erne var to tredjedele af spejderorganisationerne under WOSM for begge køn.

En af de kendteste biografier om Baden-Powell er skrevet 1946 af Green-bar-Bill (William Hillcourt), en højt anset spejderleder i USA. Hans efternavn tog han for nemheds skyld, da han var født i Danmark med navnet Bjerregård.

Ideen bag spejderbevægelsen:

Baden-Powell ide var at udvikle aktive unge mennesker med vægt på praktiske, udendørs aktiviteter, inklusive lejrliv, skovkyndighed, vandaktiviteter, Hike, Ryksække ture og sport, og samtidigt gøre dem selvstændige og ansvarlige.

– Selvstændige, så de kan danne deres egen mening, i stedet for at de bare følge andre.

– Ansvarlige, ved at give dem et ansvar, som de vil gøre en stor indsats for at leve op til, og er det, der adskiller spejderbevægelsen fra andre fritidstilbud.

Ideen med spejderuniformen, er til hensigt for at skjule alle de forskellige sociale uligheder i et land

Spejdermetoden er spejderarbejde efter disse principper:

  • Spejderloven.
  • Sammenhængende fremadskridende program – med gradvis større udfordringer.
  • Learning by doing – at lære ved at gøre tingene i praksis.
  • Patrujlesystemet – hvor børn leder børn i små grupper.

Patruljesystemet går ud på at ‘Børn leder børn’. Han organiserede en metode, der tillod at drengene organiserede sig selv i små grupper med en valgt patruljeleder, og udnytte det naturlige heraki Én af de værdifulde ting ved patruljesystemet er det netværk, børnene danner og fungerer i. Alle har et ansvar, og ingen er undværlig.